What I’m trying to say is…

Mae hi’n damaid dros ddeuddeg mis ers i mi sefyll yma a dymuno blwyddyn newydd dda i chi gyd. Dwi’n siŵr byddwch yn meddwl fy mod wedi ymarfer fy Nghymraeg?

Dwi’n siŵr bydd rhywun yn y cefn yn chwerthin arnaf eto os byddai’n gwneud camgymeriad.

Bydd yr arian heno yn cael ei rhannu rhwng Rainbow Cancer Drop in Centre, Cwtch a Crossroads Carers.

Gallwch chi ymuno a fi i ddiolch i’r trefnwyr; yn enwedig y Rotary, Round Table, Lions, WI, y Soroptimistiaid, Tangent, Clwb Pedwardeg un, Merched y Wawr, Cymrodorion yn ogystal â Band Pres Wdig, Côr Abergwaun, Ysgol bro Gwaun, Ysgol Llanychllwydog ag Ysgol Wdig am eu cyfraniad i’r cyngerdd heno.

Bydd yna pwnsh heb alcohol a chacennau planc i ddilyn, gobeithiwn gallwch ymuno â ni. Diolch am noson arbennig.

Blwyddyn newydd dda.